LAMB MUTTON CUTS
Lamb Carcass - cut into 6 pieces
(Leg, Shoulder & Rack)
Full Lamb Carcass
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Lamb Rack Lamb Leg
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Lamb Shoulder
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms