Frozen Buffalo Meat Boneless Cubes
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 

 

 
Frozen Buffalo Meat Mince
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 

 

 


Frozen Buffalo Tender Meat Boneless Cubes
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 

 

 
Frozen Buffalo Tender Meat Mince
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms