LAMB MUTTON CUTS – VACUUM PACK


Lamb Carcass Lamb Rack
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Lamb Leg Lamb Shoulder
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 


LAMB OFFALS - VACUUM PACKLamb Offals